Blue & White Four Leg Planter

Blue & White Four Leg Planter

Regular price $15.00 Sale

Ceramic Blue and white planter with four feet.

8”  x 8” Round